Opći uvjeti i odredbe (GTC)

INNOFIT MEĐUNARODNA TRGOVINA D.O.O.
35 Stasikratous str.
Nikozija 1065,
Cipar
418443 registracijskog broja
e-pošta: innofitit@gmail.com
Opći uvjeti i odredbe (GTC) uključuju opće uvjete upotrebe sučelja za online naručivanje https://innofit.international/purchase kojima upravlja kao dobavljač ("Dobavljač"). 
Molimo vas da koristite naše usluge isključivo ako se slažete sa svim ovdje sadržanim točkama i smatrate ih obvezujućima. Ovaj dokument nije registriran, zaključuje se samo u elektroničkom obliku i ne odnosi se na kodeks ponašanja. 
Jezik ugovora: Engleski
Osnovne odredbe
1.1 Proizvode koji se prodaju na web mjestu https://innofit.international mogu kupiti isključivo privatne osobe.
1.2 Prilikom kupnje prodanih proizvoda korisnik prihvaća uvjete ovog GTC-a.
1.3 Ovaj Opći okvir vrijedi od 1. veljače 2022. do opoziva.
Pravila obrade podataka
2.1 Imajte na umu obavijest o zaštiti podataka dobavljača koja je dostupna ovdje.
Opseg dostupnih proizvoda i usluga
3.1 Cijene robe i usluga prikazanih na web stranici uključuju zakonski PDV i izražene su u eurima.
3.2 Navedene cijene isključuju naknadu za kućnu dostavu, međutim, Dobavljač preuzima teret u slučaju narudžbi iznad praga navedenog u sučelju za online naručivanje (obrazac za narudžbu). Dobavljač ne naplaćuje naknadu za pakiranje.
3.3 Dobavljač navodi nazive i opise proizvoda i usluga te prikazuje fotografije proizvoda na web mjestu. Slike prikazane na podatkovnom listu proizvoda mogu se razlikovati od stvarnosti i u nekim se slučajevima mogu prikazati kao ilustracije.
3.4 Dobavljač zadržava pravo prilagodbe cijena.
Postupak naručivanja
4.1 Kupci mogu naručiti ispunjavanjem i podnošenjem obrasca za narudžbu. U ovom obrascu mogu unijeti broj proizvoda ili paketa proizvoda koje žele naručiti te mogu izmijeniti adresu za dostavu i navesti željeno vrijeme kućne dostave.
4.2 Nakon podnošenja narudžbe, Dobavljač će odmah potvrditi narudžbu elektroničkom poštom, uključujući ime i količinu naručenih proizvoda, jediničnu cijenu, moguću naknadu za dostavu i ukupan iznos koji se plaća te e-račun. Ako Kupac ne primi e-mail kojim se potvrđuje primitak narudžbe u roku od 48 sati, Kupac je izuzet iz razdoblja valjanosti i nije dužan kupiti proizvod ili koristiti uslugu.
4.3 Kupac prihvaća da je ugovor sklopljen na ovaj način pisani ugovor i uređen je zakonom Cipra. Ugovor je uređen odredbama ovog Općih uvjeta poslovanja.
Mogućnosti plaćanja, Opis načina isporuke
5.1 Cijena proizvoda i usluga može se platiti samo putem interneta bankovnom karticom na web mjestu innofit.international.
5.2 U slučaju narudžbe, Dobavljač će isporučiti proizvode samo na adresu za dostavu predviđenu prilikom naručivanja putem pružatelja logističkih usluga paketa GLS.
5.3 Dobavljač ni na koji način nije odgovoran zbog kašnjenja u isporuci koja se mogu pripisati netočno, nepotpuno ili netočno dostavljenim podacima ili drugim problemima s isporukom (poput korisnika nedostupnog na navedenoj adresi).
Pravo na odustajanje
6.1 Prema ugovoru sklopljenom između Kupca i Dobavljača, kupac može otkazati ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana od primitka narudžbe i vratiti naručeni proizvod.
6.2 Iz zdravstvenih i higijenskih razloga, odstupajući od onih opisanih u odjeljku 6.1., kupac ne smije vratiti naručeni i predani proizvod ako je otvoren. Dobavljač ne smije uzimati natrag oštećene ili nepakirane proizvode. Kupac je dužan provjeriti cjelovitost ambalaže proizvoda u trenutku preuzimanja i, ako je pravilno isporučen, preuzeti je nakon potpisivanja, prepoznajući time činjenicu, mjesto i datum isporuke. Ako kupac doživi vidljiva oštećenja ambalaže u trenutku preuzimanja, ima pravo odbiti preuzimanje. U tom slučaju kupac može odustati od ugovora ili zatražiti ponovnu isporuku proizvoda.
6.3 Osim slučajeva navedenih u odjeljku 6.2., Kupac može navesti svoje povlačenje iz ugovora jasnom relevantnom izjavom koja se šalje na trenutnu adresu e-pošte.
6.4 Smatra se da se pravo odustajanja ostvaruje u navedenom roku ako kupac pošalje svoju izjavu prije isteka roka navedenog u odjeljku 6.1.
6.5 Kupac je odgovoran za dokazivanje da je ostvario svoje pravo na odustajanje u skladu s odredbama ovog poglavlja.
6.6 U slučaju zakonskog povlačenja, Kupac će vratiti izvorni, nepakirani i potpuni proizvod u novom stanju odmah ili najkasnije u roku od 14 dana Dobavljaču ili njegovom zastupniku. (Pošiljatelju navedenom na naljepnici GLS paketa) Dobavljač može odbiti povrat novca dok ne primi proizvod ili dok kupac ne dostavi dokaze da je proizvod vraćen.  Trošak povrata proizvoda je na kupcu.

6.7 Čim se proizvod vrati, vratit ćemo novac. Bit će vam vraćen na isti način plaćanja koji ste koristili za kupnju.

Rješavanje pritužbi
7.1 Pritužbe nastale tijekom kupnje proizvoda s web stranice innofit.international mogu se navesti na adresu e-pošte.
7.2. Pošta pritužbe sadrži sljedeće:
  • ime i adresa referenta nabave, 
  • naziv i kupoprodajna cijena proizvoda,
  • datum kupnje,
  • ID narudžbe,
  • datum prijave pritužbe,
  • detaljan opis prigovora,
  • popis isprava, dokumenata i drugih dokaza koje je predočio kupac,
  • potraživanje koje kupac želi zatražiti.
7.3. Dobavljač ispituje pritužbu zaprimljenu u roku od 30 dana od njezina primitka i na nju daje sadržajan odgovor. Ako Dobavljač da negativan odgovor na prigovor, on navodi razloge u pisanom obliku i pisanim putem obavješćuje kupca o postupku kojeg tijela ili odbora za mirenje mogu započeti. Podaci uključuju i sjedalo, telefonski broj, web i poštansku adresu odbora za mirenje u skladu s prebivalištem kupca ili mjestom boravišta.
7.4 Sporovi koji proizlaze iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog s Dobavljačem mogu se riješiti, posebno mirnim putem, sporazumom između stranaka. Europska komisija pruža platformu za internetsko rješavanje sporova , dostupnu ovdje.
Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz ugovora o kupnji ili uslugama putem interneta u koje je kupac uključen.
7.5. Dobavljač vodi evidenciju o prigovoru i presliku odgovora na nju pet godina.
Razne odredbe / relevantno zakonodavstvo
8.1 Naše društvo zadržava pravo jednostranih izmjena ovog GtC-a, o čemu će na odgovarajući način obavijestiti zainteresirane strane. Izmijenjena odredba primjenjuje se nakon njezina stupanja na snagu.
Obavijest o autorskim pravima
9.1 I izgled grafičkih elemenata i izgled sadržaja, kao i sadržaj same web stranice, uključujući sve objavljene fotografije, vlasništvo su web stranice innofit.international i uživaju pravnu zaštitu prema zakonima o autorskim pravima. Svako umnožavanje, distribucija ili uporaba je zabranjeno i ovlašćuje se samo pod izričitim pisanim pristankom innofit.international.