Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

INNOFIT INTERNATIONAL TRADE LTD.
35 Stasikratous str.
1065 Nicosia,
Cyprus
Registration number 418443
e-mail: innofitit@gmail.com
Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az INNOFIT INTERNATIONAL TRADE LTD mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett https://innofit.international/purchase online rendelési felület („innofit.international”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.  
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.  
Szerződés nyelve: angol
Alapvető rendelkezések
1.1 Az innofit.international oldalon értékesített termékek csak online, és csakis bankkártyás fizetéssel vásárolhatók meg.
1.2 A felhasználó az értékesített termékek megvásárlásával elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.
1.3 Jelen ÁSZF 2022. február 01-től hatályos.
Adatkezelési szabályok
2.1 Kérjük, vegye figyelembe a Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatóját, amely itt érhető el.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
3.1 A weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások árai a törvényes ÁFA-t tartalmazzák és euróban vannak kifejezve.
3.2 A feltüntetett árak a házhozszállítás díját nem tartalmazzák, azonban Szolgáltató az online rendelési felületen (megrendelő űrlap) meghatározott összeghatár feletti megrendelések esetén a szállítási díjat átvállalja. Csomagolási díjat Szolgáltató külön nem számol fel.
3.3 A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek és szolgáltatások nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
3.4 Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.
A rendelés menete
4.1 Rendelést a Vásárló a rendelési űrlap kitöltésével és elküldésével adhat le. Az űrlapon megadhatja a megrendelni kívánt termék(ek), vagy termékcsomagok darabszámát, illetve módosíthatja a szállítási címet és rendelkezhet a házhozszállítás preferált időpontjáról.
4.2 A rendelés leadását követően Szolgáltató a megrendelést elektronikus levélben, – amely tartalmazza a megrendelt termék(ek) megnevezését és mennyiségét, egységárát, az esetleges szállítási díjat és a fizetendő végösszeget, valamint az eszámlát – köteles haladéktalanul visszaigazolni. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló elektronikus levél 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvásárolni, illetve a szolgáltatást igénybe venni.
4.3 Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Cyprusi jog az irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása
5.1 Az innofit.international weboldalon keresztül a termékek és szolgáltatások árának kiegyenlítésére csak online bankkártyás fizetéssel van mód.
5.2 Megrendelés esetén a Szolgáltató kizárólag a GLS csomaglogisztikai szolgáltató útján a megrendeléskor megadott szállítási címre szállítja ki a terméket.
5.3 Tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémákért – pl.: a megadott címen a Felhasználó nem érhető el – Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, sem a szállítás során keletkezett plusz költség.
Elállás joga
6.1 A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződés értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
6.2 Vásárló a megrendelt terméket a 6.1 pontban foglaltak alapján egészségvédelmi és higiéniai okokból az átadást követő termék felbontása után nem küldheti vissza. Sérült vagy felbontott csomagolású terméket a Szolgáltató nem vesz vissza. Vásárló köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni, megfelelő teljesítés esetén a terméket az aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Amennyiben Vásárló az átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni. Ebben az esetben Vásárló elállhat a szerződéstől, vagy kérheti a termék újbóli kiszállítását.
6.3 Vásárló a törvényes határidőn belül a 6.2 pontban felsorolt esetek kivételével az alábbi módon közölheti elállását az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, amelyet az aktuális email címre kell eljuttatnia.
6.4 Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát az 6.1 pontban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
6.5 Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az ebben a fejezetben leírtakkal összhangban gyakorolta.
6.6 Jogszerű elállás esetén, az eredeti, új állapotú, sértetlen csomagolású és hiánytalan terméket a Vásárló köteles haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszaszállítani a Szolgáltatóhoz, annak megbízottjához ahol a csomag feladásra került. (A GLS csomagcímkén feltüntetett feladóhoz) Szolgáltató visszautasíthatja a visszafizetést mindaddig, amíg vissza nem kapja a terméket, illetve a Vásárló nem nyújt be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a terméket visszaküldte. A termék visszaküldésének költsége Vásárlót terheli.

6.7 Szolgáltató a termék visszaküldése után haladéktalanul visszatéríti a pénzt. A visszafizetés olyan fizetési móddal történik meg, amelyet a vásárláshoz használt.

Panaszkezelés
7.1 Az innofit.international weboldalon történt termékvásárlás során felmerülő panaszokat elektronikus levélcímen lehet jelezni.
7.2 A panasz bejelentő levélnek tartalmaznia kell:
  • a vásárló nevét, címét, 
  • a termék megnevezését, vételárát,
  • a vásárlás időpontját,
  • a megrendelés azonosítóját,
  • a panasz bejelentésének időpontját,
  • a panasz részletes leírását,
  • a vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,
  • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.
7.3 Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad. Amennyiben panaszra a Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia és köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.
7.4 A Szolgáltatóval kötött adás-vételi szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közötti megállapodással intézhetők. Online vitarendezéshez az Európai bizottság platformot biztosít, amely itt érhető el.
Ez a platform kapcsolattartási pontként szolgál az online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezéséhez, amelyben a fogyasztó érintett.
7.5 Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.
Vegyes rendelkezések / Vonatkozó jogszabályok
8.1 Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. A módosított rendelkezés, annak hatálybalépését követően alkalmazandó.
Szerzői jogi közlemény
9.1 Mind a grafikai elemek elrendezése, mind a tartalom elrendezése, valamint maga a weboldal tartalma, beleértve a közzétett fényképeket is, az innofit.international weboldal tulajdona, és a szerzői jogi rendelkezések értelmében jogi védelmet élveznek. Bármilyen sokszorosítás, terjesztés vagy más felhasználás tilos, és csak az innofit.international kifejezett írásbeli hozzájárulásával engedélyezett..