Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

INNOFIT INTERNATIONAL TRADE KFT.
Stasikratous u. 35.
1065 Nicosia,
Ciprus
Nyilvántartási szám 418443
e-mail: innofitit@gmail.com
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az online rendelési felület használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket https://innofit.international/ szállítóként ("Szállító") által üzemeltetett beszerzés. 
Kérjük, kizárólag akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha egyetért az itt található összes ponttal, és kötelező érvényűnek tartja azokat. Ez a dokumentum nincs bejegyezve, csak elektronikus formában kerül megkötésre, és nem hivatkozik magatartási kódexre. 
A szerződés nyelve: angol
Alapvető rendelkezések
1.1 A telephelyen értékesített termékek https://innofit.international kizárólag magánszemélyek vásárolhatják meg.
1.2 Az eladott termékek megvásárlásakor a felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.
1.3 Jelen ÁSZF 2022. február 1-jétől visszavonásig érvényes.
Adatkezelési szabályok
2.1 Kérjük, vegye figyelembe a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját , amely itt érhető el.
Az elérhető termékek és szolgáltatások köre
3.1 A weboldalon megjelenített áruk és szolgáltatások árai tartalmazzák a törvényben előírt áfát, és euróban vannak kifejezve.
3.2 A feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját, azonban az online rendelési felületen (megrendelőlapon) meghatározott értékhatárt meghaladó megrendelések esetén a Szállító átveszi a fuvardíjat. A Szállító nem számít fel csomagolási díjat.
3.3 A Szállító feltünteti a termékek és szolgáltatások nevét és leírását, és megjeleníti a termékek fényképeit a weboldalon. A termék adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, és bizonyos esetekben illusztrációként is megjeleníthetők.
3.4 A Szállító fenntartja magának a jogot az árak kiigazítására.
Rendelési eljárás
4.1 A vásárlók a megrendelőlap kitöltésével és benyújtásával adhatnak le megrendelést. Ebben az űrlapban megadhatják a megrendelni kívánt termék(ek) vagy termékcsomagok számát, módosíthatják a szállítási címet és megadhatják a házhozszállítás preferált idejét.
4.2 A megrendelés leadásakor a Szállító haladéktalanul visszaigazolja a megrendelést elektronikus levélben, beleértve a megrendelt termék(ek) nevét és mennyiségét, az egységárat, az esetleges szállítási díjat és a fizetendő teljes összeget, valamint az e-számlát. Ha a Vásárló 48 órán belül nem kap e-mailt, amely igazolja a megrendelés kézhezvételét, a Vásárló mentesül az érvényességi idő alól, és nem köteles megvásárolni a terméket vagy igénybe venni a szolgáltatást.
4.3 A Vevő elfogadja, hogy az így megkötött szerződés írásbeli szerződés, és a ciprusi jog az irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.
Fizetési lehetőségek, a szállítási módok leírása
5.1 A termékek és szolgáltatások ára csak online fizethető ki bankkártyával a helyszínen innofit.international.
5.2 Megrendelés esetén a Szállító a terméket(ek)et kizárólag a GLS csomaglogisztikai szolgáltatón keresztül történő megrendeléskor megadott szállítási címre szállítja ki.
5.3 A Szolgáltató semmilyen módon nem vállal felelősséget a helytelenül, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatoknak tulajdonítható szállítási késedelmekért, vagy egyéb szállítási problémákért (például a megadott címen nem elérhető Felhasználó).
Elállási jog
6.1 A Vevő és a Szállító között létrejött szerződés értelmében a vevő indoklás nélkül elállhat a szerződéstől a megrendelés kézhezvételétől számított 14 napon belül, és visszaküldheti a megrendelt terméket.
6.2 Egészségügyi és higiéniai okokból a 6.1. pontban leírtaktól eltérve a vevő nem küldheti vissza a megrendelt és átadott terméket, ha kinyitják. A Szállító nem veheti vissza a sérült vagy csomagolatlan termékeket. A vevőnek az átvétel időpontjában ellenőriznie kell a termék csomagolásának integritását, és megfelelő szállítás esetén aláírás után át kell vennie azt, felismerve ezzel a szállítás tényét, helyét és időpontját. Ha a Vevő az átvétel időpontjában látható sérülést tapasztal a csomagolásban, jogosult megtagadni az átvételt. Ebben az esetben a Vevő elállhat a szerződéstől, vagy kérheti a termék újraszállítását.
6.3 A 6.2. pontban felsorolt esetek kivételével a Vásárló a szerződéstől való elállását egyértelmű, releváns nyilatkozattal jelezheti, amelyet az aktuális e-mail címre kell elküldeni.
6.4 Az elállási jog akkor tekinthető a meghatározott határidőn belül gyakoroltnak, ha a Vevő a 6.1. pontban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát.
6.5 A Vevő felelős annak bizonyításáért, hogy elállási jogát e fejezet rendelkezéseivel összhangban gyakorolta.
6.6 Jogi elállás esetén a Vásárló az eredeti, csomagolatlan és teljes terméket új állapotban haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszaküldi a Szállítónak vagy annak megbízottjának. (A GLS csomag címkéjén feltüntetett feladónak) A Szállító mindaddig megtagadhatja a visszatérítést, amíg meg nem kapja a terméket, vagy amíg a Vásárló bizonyítékot nem nyújt be arról, hogy a terméket visszaküldték.  A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli.

6.7 Amint a terméket visszaküldik, visszatérítjük a pénzt. Visszatérítjük Önnek ugyanazt a fizetési módot, amelyet a vásárláshoz használt.

Panaszok kezelése
7.1 A weboldalról történő termékvásárlás során felmerülő panaszok innofit.international az e-mail címre lehet feltüntetni.
7.2 A panaszlevélnek a következőket kell tartalmaznia:
  • a Vevő neve és címe, 
  • a termék neve és vételára,
  • a vásárlás időpontja,
  • rendelés azonosítója,
  • a panasz bejelentésének időpontja,
  • a panasz részletes leírása,
  • a Vevő által bemutatott okiratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • a vásárló által igényelni kívánt követelés.
7.3 A Szolgáltató a beérkezett panaszt a kézhezvételtől számított 30 napon belül megvizsgálja, és érdemi választ ad rá. Amennyiben a Szállító a panaszra nemleges választ ad, az indoklást írásban ismerteti, és írásban tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy melyik hatóság vagy békéltető testület kezdeményezheti az eljárást. Az információnak tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonszámát, web- és levelezési címét is a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint.
7.4 A Szállítóval kötött adásvételi szerződésből eredő vitákat különösen békés eszközökkel, a felek közötti megállapodással lehet rendezni. Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez, amely itt érhető el.
Ez a platform kapcsolattartó pontként szolgál azon online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezéséhez, amelyekben a Vevő részt vesz.
7.5 A Szállító a panaszról szóló nyilvántartást és a válasz másolatát öt évig megőrzi.
Egyéb rendelkezések / vonatkozó jogszabályok
8.1 Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a jelen ÁSZF-et, amelyről megfelelően tájékoztatja az érintetteket. A módosított rendelkezést annak hatálybalépését követően kell alkalmazni.
Szerzői jogi nyilatkozat
9.1 Mind a grafikai elemek elrendezése, mind a tartalom elrendezése, valamint maga a weboldal tartalma, beleértve a közzétett fényképeket is, a weboldal tulajdonát képezi. innofit.international és jogi védelmet élveznek a szerzői jogi törvények szerint. A sokszorosítás, a forgalmazás vagy a felhasználás tilos, és csak a innofit.international.